На головну сторінку

Перелік
 робіт провадження господарської діяльності у будівництві

 

4.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

4.01.00

Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд

4.02.00

Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних

4.03.00

Улаштування фундаментів із застосуванням паль

4.04.00

Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами

4.05.00

Зведення металевих конструкцій

4.06.00

Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

4.07.00

Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій

4.08.00

Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій

4.09.00

Зведення дерев’яних конструкцій

4.10.00

Монтаж інженерних споруд

4.11.00

Монтаж магістральних  нафто-газопроводів, споруд та обладнання

4.12.00

Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів

4.13.00

Виконання підводно-технічних робіт

4.14.00

Розробка гірничих споруд та комплексів

4.15.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини

4.16.00

Монтаж технологічного устаткування

 

Обєктів електроенергетики

 

Обєктів теплоенергетики

 

Обєктів нафтової промисловості

 

Обєктів нафтопереробної та  нафтохiмiчної  промисловості

 

Обєктів газової  промисловості

 

Обєктів вугiльної  промисловості

 

Обєктів чорної металургiї

 

Обєктів кольорової  металургiї

 

Обєктів гiрничорудної  промисловості

 

Обєктів хiмiчної  промисловоті

 

Обєктів важкого i транспортного машинобудування

 

Обєктів верстатобудiвної та iнструментальної промисловості

 

Обєктів загальномашинобудiвної  промисловості

 

Обєктів обороної  промисловості

 

Обєктів авіаційної та космичної  промисловості

 

Обєктів автомобiльної i тракторної  промисловості

 

Обєктів суднобудiвної  промисловості

 

Обєктів сiльськогосподарського  машинобудування

 

Обєктів продовольчого  машинобудування

 

Обєктів будiвельного, дорожного  та  комунального машинобудування

 

Обєктів радiо та телевизійної промисловості

 

Обєктів електротехнiчної промисловості

 

Обєктів електронної  промисловості

 

Обєктів лiсної  та  деревообробної  промисловості

 

Обєктів з виробнитва  будiвельних  матерiалiв,  виробів  і  конструкцій

 

Обєктів легкої  i  текстильної промисловості

 

Обєктів медичної  i  мiкробiологiчної  промисловості

 

Обєктів  агропромислового  комплексу

 

Обєктів театрально - видовищниз  установ

 

Об'єкти  кiнематографiї

 

Обєктів полiграфiчної  промисловості

 

Об’єкти  комунального  господарства

 

Обєктів теплопостачання, котельних та бойлерних  установки

 

Обєктів водопостачання водозабірних та насосних установок

 

Обєктів каналізації,  магістральних колекторів, очисних споруд

 

Банківських  установ  та  об’єктів  Національного  банку

4.17.00

Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)

4.18 .00

Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва:
-клас СС3 – значні наслідки,  
-клас СС2 – середні наслідки,

4.19 .00

Умови будівництва:
-звичайні умови,
-території підвищеної сейсмічності,
-територій зі складними інженерно-геологічними умовами

5.00.00

МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00

Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

5.01.01

Водопроводу та каналізації

5.01.02

Опалення

5.01.03

Вентиляції і кондиціювання повiтря

5.01.04

Газопостачання та газообладнання

5.01.05

Технологічних трубопроводів

5.01.06

Холодопостачання промислового

5.01.07

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

5.01.08

Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів

5.01.09

Зв'язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних

5.02.00

Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

5.02.01

Водопостачання

5.02.02

Каналізації

5.02.03

Теплових і гарячого водопостачання

5.02.04

Газопостачання

5.02.05

Магістральних продуктопроводів

5.02.06

Електропостачання,  електроосвiтлення

5.02.07

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.08

Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд:
-клас СС3 – значні наслідки,
-клас СС2 – середні наслідки,

6.00.00

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00

Залізничних колій

6.02.00

Доріг автомобільних

6.03.00

Мостів, шляхопроводів, переходів

6.04.00

Аеродромів та вертодромів

6.05.00

Тунелів та метрополітенів

6.06.00

Місцевого транспорту

6.07.00

Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)

6.08.00

Клас наслідків (відповідальності) транспортних  споруд: 
-клас СС3 – значні наслідки,
-клас СС2 – середні наслідки

6.09.00

Умови будівництва:
звичайні умови,
територій підвищеної сейсмічності,
територій зі складними інженерно-геологічними умовами

 

На головну сторінку